=

tiền bản quyền khai thác đá tự do úc

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên. Tổng cục Thuế nhận được công v...Mục lục bài viết 0.1 Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc về vấn đề hạch toán chi phí tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đã nộp theo hướng dẫn tại công văn 192/TCT-DNL ngày 11/05/2017 1 Tại Điều 11 Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng ...

Tìm hiểu thêm

Mỏ đá là nơi mà từ đó người ta khai quật đá khối, đá, cốt liệu bê tông, đá hộc, c...Như vậy, tiền bản quyền bài hát được thu đối với các đối tượng trực tiếp sử dụng và hưởng lợi ích vật chất từ việc sử dụng bản quyền bài hát, nhưng hiện nay pháp luật sở hữu trí tuệ chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể như thế nào là khai thác, sử dụng

Tìm hiểu thêm

"Tại khoản 2 Điều 77 Luật Khoáng sản 2010 thì tiền cấp quyền được xác định căn cứ vào giá, trữ lượn...Công thức tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 6 Nghị định 82/2017/NĐ-CP) (1) Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp khai thác nước cho thủy điện được xác định theo công thức sau: T = W x G x M. Trong đó: T - …

Tìm hiểu thêm

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ su...Năm 2015, các doanh nghiệp phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trên 98,5 tỷ đồng, trong đó hạn nộp quí I là 49 tỷ đồng, hạn nộp trong quí II là 49,561 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp năm 2015 gồm số nợ năm 2014 chuyển sang và phải thu trong năm đến nay là 172,7 tỷ đồng.

Tìm hiểu thêm

Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy đinh mới. 09:11 06/05/2021. C...04 trường hợp xem xét điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu ...

Tìm hiểu thêm

Có hiệu lực từ ngày 15/5/2021, Nghị định số 41/2021/NĐ...Ban biên tập. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và thuế tài nguyên nước là 2 loại tiền khác nhau. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là loại tiền được trả dựa trên nguyên tắc người được hưởng lợi từ việc khai thác thành phần môi trường thì phải ...

Tìm hiểu thêm

Tuy nhiên, theo quy định của Thông tư 38/2017/TT-BTNMT, giá tính ti...Công bố thông tin về Bản quyền khai thác Trang Chủ Giới Thiệu Sản Phẩm Dự Án Quan hệ cổ đông Tin Tức Đơn vị trực thuộc Liên Hệ Công bố thông tin về thông báo nộp tiền của cục thuế tỉnh Đồng Nai về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của mỏ đá Thiện Tân 2, mỏ đá Thạnh Phú 1 và mỏ đá Tân Cang 1. Thông tin chi tiết:

Tìm hiểu thêm

8. Hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, bao gồm Bản k...Việc thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là một chính sách mới, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời là tiền đề quan trọng cải tạo môi trường và những hệ lụy khác do khai thác khoáng sản gây ra cho địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua ở nhiều địa phương, việc thực hiện tính và thu tiền ...

Tìm hiểu thêm

Theo một tuyên bố từ Chính phủ Vương quốc Anh, "90% tất cả các mặ...Nhóm khoáng sản nước nóng, nước khoáng và khí CO2. 1. Nghị định cũng nêu rõ căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính trên các căn cứ theo công thức sau: T = Q x G x K1 x K2 x R. Trong đó: T- …

Tìm hiểu thêm

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam yêu cầu cơ quan chức năng tạm thời c...Dự thảo - Báo cáo Đề án vận hành mạng quan trắc động thái nước dưới đất của tỉnh Bình Phước năm thứ 12 (7/2017-6/2018) (26/02/2020) Đóng góp ý kiến thẩm định Báo cáo Dự án: "Điều tra, đánh giá lập danh mục vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký khai thác nước ...

Tìm hiểu thêm

Quyền sử dụng tài sản. Quyền sử dụng tài sản là một trong những quyền nội du...Điều 5. Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (M) Mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (M) được quy định theo mục đích khai thác nước, có giá trị từ 0,1% đến 2,0%, được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

Tìm hiểu thêm

Cần hỏi Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Người khởi tạo Myly N...Ngày 30/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Cụ thể, tiền cấp quyền khai thác ...

Tìm hiểu thêm

Tính tiền theo trữ lượng, ngăn ngừa động cơ "chiếm m...Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính trên các căn cứ theo công thức sau: T = Q x G x. Nghị định cũng nêu rõ căn cứ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được tính trên các căn cứ …

Tìm hiểu thêm

Đó là khoản thu của chủ sở hữu khi cho các chủ thể khác sử dụng tài sản của mình tương tự ...1. Trình tự thực hiện: Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam theo thẩm quyền cấp phép khai thác. Bước 2: Kiểm tra và thẩm định ...

Tìm hiểu thêm