=

khai thác khoáng sản để thăm dò và khai thác

Công ty khoáng sản Văng Tắt chuẩn bị thăm dò và khai thác quặng vàng tại Att...một là: giấy phép thăm dò khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có tổ chức, cá nhân đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp và không thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia hoặc khu vực đang được điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản cùng loại với khoáng sản …

Tìm hiểu thêm

Điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản. Thăm dò khoáng sản là một trong những ho...2 - Đối với khu vực đã thăm dò, nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đang thăm dò hoặc khai thác khoáng sản hợp pháp thì giấy phép khai thác được cấp cho tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về Khoáng sản, phù hợp với quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 5 và các điều 13 và 14 của Luật Khoáng sản.

Tìm hiểu thêm

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, người thao tác làm việc tại mỏ...Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 38/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Ngày 30-3-2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.

Tìm hiểu thêm

Theo quy định tại Điều 12 Luật khoáng sản quy định v...Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản, Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ thời kỳ 2021 - 2030

Tìm hiểu thêm

Một là: giấy phép thăm dò khoáng sản chỉ được cấp ở khu vực không có t...Khoản 3 Điều 152 Luật Đất đai quy định như sau: – Có giấy phép hoạt động khoáng sản và quyết định cho thuê đất để thăm dò, khai thác khoáng sản hoặc quyết định cho thuê đất để làm mặt bằng chế biến khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định ...

Tìm hiểu thêm

Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch ...Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho tổ chức, cá nhân khác thì tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải hoàn trả chi phí thăm dò đối với trữ lượng được cấp phép cho tổ chức, cá nhân đã thăm dò trước khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. Điều 46.

Tìm hiểu thêm

Thời sự. Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản...Thủ tục và hồ sơ. a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị khai thác cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ; b) Trong thời gian không quá 05 ngày, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra văn bản, tài liệu có trong hồ sơ. Trường ...

Tìm hiểu thêm

Nguồn: Internet. 1. Tổ chức, cá nhân tiến hành thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải có phư...Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc lập quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với quan điểm phát triển; không thuộc khu vực cấm, khu vực tạm ...

Tìm hiểu thêm

Đây là hạn chế của công tác thăm dò, cần lưu ý trong thiết kế kỹ thuật thi...Hiện trạng khai thác và chế biến một số khoáng sản kim loại chính: 1. Quặng sắt: Ở Việt Nam hiện nay đã phát hiện và khoanh định được trên 216 vị trí có quặng sắt, có 13 mỏ trữ lượng trên 2 triệu tấn, phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở vùng núi phía Bắc ...

Tìm hiểu thêm

Quyết định 45/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thă...Việc thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản khác có chất phóng xạ, chất độc hại, chất nổ phải thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của pháp luật về an toàn hóa chất, năng lượng nguyên tử và quy định khác của pháp luật có liên quan. 7.

Tìm hiểu thêm

ThienNhien.Net – Thăm dò, khai thác và sử dụng một cách bền vững tài nguyên...Trên cơ sở đó, Dự án "Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" hoàn thành bao gồm bản thuyết minh, bản đồ tổng thể các khu vực quy hoạch, các

Tìm hiểu thêm

Việc cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải bảo đảm các nguyên ...Phê duyệt bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh (03/03/2020) Chấp thuận bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020 định(05/12

Tìm hiểu thêm

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1682/SXD-KTVLXD ngày 11/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Bình...Việc thăm dò, khai thác khoáng sản không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử – văn hóa vì đó là những tài nguyên của đất nước và việc phá hoại những tài sản đó làm ảnh hưởng đến nền văn hóa và kinh tế của cả nước. chính vì vậy, không vì hoạt động khai thác khoáng sản mà bỏ qua những tài nguyên đã có.

Tìm hiểu thêm

BVR&MT – Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai...Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Khoáng sản

Tìm hiểu thêm

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng kho...Điều 34. Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: a) Thẩm định, phê duyệt, công nhận trữ lượng và tài nguyên khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng ...

Tìm hiểu thêm