=

hệ thống đánh số tài sản

Hệ thống kế toán tài chính,với đặc điểm này, nhằm đáp ứng các nhu cầu thông tin cho v...Báo cáo tại hội thảo, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV cho biết, báo cáo "Thị trường tài chính Việt Nam 2021 và triển vọng 2022" tập trung phân tích thực trạng thị trường tài chính thế giới và Việt Nam trên 3 trụ cột chính là: ngân hàng, chứng khoán và ...

Tìm hiểu thêm

JIT là một phần của phương pháp sản xuất tinh gọn Lean Manufacturi...Trong bối cảnh đó và phù hợp xu hướng tăng chung của thị trường tài chính toàn cầu, thị trường tài chính Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực nhờ kinh tế vĩ mô ổn định, một số chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp được triển khai (khoảng 4% GDP trong hai năm 2022-2023), một ...

Tìm hiểu thêm

Ngày 19/05/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ba...Hệ thống tổng kết tài sản. Về nguyên tắc, thuế thu nhập được đánh vào các cá nhân, nhưng vì mọi người chủ yếu sống với gia đình của họ, nên có một câu hỏi đặt ra là liệu đơn vị tính thuế có nên được đo lường trên cơ sở <> dựa trên khả năng chịu ...

Tìm hiểu thêm

Thuế tài sản là một trong những sắc thuế ra đời sớm nhất trong hệ thống thuế của đa số quốc gia t...Hệ số an toàn vốn tối thiểu là chỉ tiêu quan trọng đo lường mức độ an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Theo quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN, tỷ lệ CAR (CAR = Vốn tự có/Tổng tài sản có rủi ro) tối thiểu phải đạt 9%.

Tìm hiểu thêm

Hệ số nguy cơ phá sản (tiếng Anh: Z Score) được sử dụng trong thống...Nhìn vào cơ cấu nguồn vốn, nhà đầu tư sẽ đánh giá được mức độ rủi ro khi đầu tư vào doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng tới quyết định đầu tư. Hệ số cơ cấu tài sản. Tỷ lệ đầu tư tài sản ngắn hạn = Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản. Tỷ lệ đầu tư tài ...

Tìm hiểu thêm

Trung Quốc c xếp đầu thế giới về số lượng Hệ thống Di sản nông nghiệp quan trọng toàn cầu. Ảnh...Giá trị sổ sách = (Tổng tài sản – Tổng số nợ – Cổ phiếu ưu đãi) / Số cổ phiếu phổ thông. Chỉ tiêu này được dùng để xác định giá trị của một cổ phiếu theo số liệu trên sổ sách, một nhà đầu tư thường quan tâm đến chỉ tiêu này để so sánh với giá trị ...

Tìm hiểu thêm

Đề tài trình bày các khái quát về công nghệ Wireless LAN, G...c) Tài khoản này không phản ánh số chênh lệch đánh giá lại khi đưa tài sản đi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác, thay đổi hình thức sở hữu. Khoản chênh lệch đánh giá lại trong các trường hợp này được phản ánh vào TK 711 – Thu nhập khác (nếu là lãi) hoặc TK 811 – …

Tìm hiểu thêm

Z score = 1,2*A1+1,4*A2+3,3*A3+0,6*A4+1,0*A5. Trong đó: A1 = Vốn luân chuyển ( = Tài sản ngắn h...Trong cùng kỳ kinh doanh, doanh nghiệp X đã tạo ra doanh số là 790.000 USD với chiết khấu là 16.500 USD. Tỷ lệ vòng quay tổng tài sản của doanh nghiệp X = (790.000 – 16.500) / [ (600.500 + 500.800) / 2 ] = 1,40. Như vậy với 1 USD đầu tư thì …

Tìm hiểu thêm

Chuyển đổi vốn chủ sở hửu sang Hệ số tài sản Beta...Nhóm chỉ số đánh giá doanh nghiệp về cơ cấu tài chính và cơ cấu tài sản gồm 4 chỉ số: 2.4.1. Hệ số nợ Công thức tính: Hệ số nợ = Tổng nợ phải trả / Tổng tài sản Hệ số nợ cho biết một đồng tài sản thì có bao nhiêu đồng vay nợ. Nếu hệ số này quá cao sẽ

Tìm hiểu thêm

Dowload hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 Excel về ...Tài khoản 412 – Chênh lệch đánh giá lại tài sản thông tư 200. 1. Nguyên tắc kế toán. a) Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp. Tài sản được đánh giá lại chủ yếu là TSCĐ ...

Tìm hiểu thêm

Riêng bất động sản từ thứ 2 trở đi sẽ không có bất kỳ việc giảm thuế nào. 90% các nước ...